Syyttäjä vastaan yläkerran Tuula ja Suomen valtio

Eilen illalla saimme seurata teeveestä mahtavaa kuvausta hulluudesta, joka toistuu päivästä toiseen. Ruudussa Tuula sekoili miehensä Eskon kanssa. Yleisönosastot täyttyivät raivokkaista viesteistä. Tuulaa haukuttiin luuseriksi ja Eskoa juopoksi. Nimitykset saattavat olla hyvinkin kuvaavia, mutta todelliset idiootit ja luuserit löytyvät ihan muualta.

Dokumentissa näytettiin monta kohtaa, joissa terveydenhuollon ammattilainen tapasi tämän pariskunnan. Eräällä kerralla Tuula yritti soittaa ambulanssia, jota ei saatu helposti paikalle kun Esko ei halunnut nousta kyytiin. Entä jos kyseessä olisi toisenlainen tilanne, jossa henki on uhattuna? Jokin muu itsetuhoisuuden muoto kuin alkoholismi aiheuttaisi sen ettei kyytiin tarvittaisi omaa halukkuutta.

Eskolla todettiin maksan vajaatoiminta ja maksakirroosi. Hoidoksi tilan aiheuttaneeseen alkoholismiin annettiin antabusta. Jokaisen lääkärin täytyy ymmärtää, että jos henkilö juo maksansa kirroosiin, apua tarvitaan enemmän kuin lääkepurkin verran.

Eskon hautaan mahdollistaneen Tuulankaan ei voi olettaa ymmärtäneen alkoholismia sairautena, koska oli itse lopettanut juomisen päätöksellä ja vaihtanut riippuvuuden toiseen. Hänen päihteensä oli Eskon auttaminen. Näimme kaikki omin silmin, että Tuula oli vähintään yhtä sekaisin kuin miehensäkin.

Ainoa, joka saattoi olla edes vähän kartalla, oli dokumentin kuvaaja. Hän puhui läheisriippuvuudesta ja jopa yhden kerran meinasi tehdä läpimurron. Ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa. Kohdassa 34:14 tekijä sanoo jotakin todella tärkeää Tuulalle. Tämä lause selvästi läpäisee riippuvuuden selitykset ja syyt. Sen näkee Tuulan silmistä. Mutta koska osaamista ja keinoja on liian vähän, jää tämäkin loistava yritys vain ohueksi huokaukseksi, joka katoaa yhtä nopeasti kuin ilmestyikin.

Tuula tuijotti myös isänsä kuvaa ja kertoi omaa tarinaansa. Ratkaisu oli niin lähellä, mutta liian kaukana. Avannostakin näkee rannalle, mutta se ei vielä riitä pelastumiseen. Siihen tarvitaan kaveri, jolla on oikeanlainen köysi ja halukkuus auttaa.

Samaan aikaan kohistaan pienestä tytöstä, joka kuoli piittaamattomuuden, osaamattomuuden ja vastuuttomuuden takia. Samat syyt johtivat tämän Eskon kuolemaan. Eikös tunnukin järkyttävältä verrata puolustuskyvytöntä pientä tyttö ja isoa alkoholisti miestä? Eskon sairaus täytti pakkohoitokriteerit koko ohjelman ajan; hän oli vaaraksi itselleen joka tuli lopussa todistetuksi. Hän ei kyennyt huolehtimaan itsestään johtuen alkoholismistaan. Hänen tilassaan oleva ihminen ei voi olla vastuussa itsestään.

Eikö syytteitä voisi nostaa tässäkin casessa, vaikkei Esko ehkä ollutkaan yhtä liikuttava tai suloinen kuin pieni Vilja Eerika? Jonkun ihana pieni poika se Eskokin on joskus ollut ja viimeisinä hetkinäänkin yhtä arvokas ihminen kuin kuka tahansa muukin.

Kenelle ja millaisia syytteitä sitten jaettaisiin ja miten ne todistettaisiin. Ihan nopeasti lähtisin liikkeelle ensin lääkäreistä, jotka hoisivat sekä Eskoa että Tuulaa. Todisteeksi riittäisi dokumentissa nähdyt tapahtumat.

Ihan ensin syyttäisin Tuulan lääkäreitä joko tahallisesta tai piittaamattomasta toiminnasta, mitä tulee sairaudesta jaettavan informaation jakamiseen.

SYYTE 1

Lääkäri X on hoitanut Tuulan syöpää ja saanut tietoonsa potilaan alkoholismin. Todisteeksi tästä käy kaikki se, mitä Tuula kertoo dokumentissa. Terveydenhuollon ammattilaisena lääkärin on täytynyt ymmärtää, että jos potilaan päihderiippuvuutta ei hoideta mitenkään, se muuttaa muotoaan ja on yhtä tuhoisaa kuin aiempikin riippuvuus. Näin toimiessaan lääkäri X on jättänyt potilaan tietämättömäksi asioista, jonka johdosta potilas ei ole ymmärtänyt omaa tilaansa ja sitä, että hän olisi tarvinnut siihen hoitoa. Näiden seikkojen voidaan katsoa olleen mukana aiheuttamassa Eskon kuoleman.

SYYTE 2

Lääkäri Y tapasi Eskon ja totesi tutkimusten perustella tällä olevan vakava maksan vajaatoiminta sekä maksakirroosi. Todistettavasti (dokumentti) hän kysyi potilaan alkoholin käytöstä ja oli siitä tietoinen. Yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan katsoa toteennäytetyksi, että lääkäri Y:n on täytynyt tietää maksakirroosin johtuvan alkoholismista, jonka yksi kriteeri on alentunut kyky hallita alkoholin käyttöä. Saman perusteen pohjalta voidaan katsoa toteennäytetyksi, että lääkäri Y:n on täytynyt ymmärtää antabuksen määrääminen täysin riittämättömäksi hoidoksi näin vakavan riippuvuuden kohdalla.

Näiden toimien perusteella voidaan lääkäri Y:n katsoa syyllistyneen heittelejättöön ja kuolemantuottamukseen.

SYYTE 3

Tuula on toimillansa pahentanut Eskon sairautta ja mahdollistanut alkoholin käyttöä niin, että se lopulta johti Eskon kuolemaan. Ilman Tuulan avustamista olisi Esko saavuttanut pisteen, jossa hän ei enää olisi kyennyt fyysisesti hankkimaan alkoholia ja selviytymään arjestaan. Nämä kokemukset ovat sellaisia, että ne olisivat saattaneet johtaa kuntoutukseen hakeutumiseen.

Lieventävänä seikkana voidaan pitää sitä, että Tuulan ei voida katsoa toimineen tarkoituksenaan aiheuttaa Eskon kuolema ja hänen oma läheisriippuvuutensa. Tuomiota mietittäessä on kuitenkin huomioitava se, että hän on Eskon kuoleman jälkeen uudessa suhteessa, jossa toinen osapuoli on alkoholisti. Näin toimiessaan on tullut toteen näytetyksi, että hän jatkaa toimintaa, jonka on jo nähnyt johtavan toisen henkilön kuolemaan.

SYYTE 3

Suomen valtio on supistanut päihderiippuvuuden hoitoon suunnattuja varoja vaikka tilanne olisi vaatinut päinvastaista toimintaa. Lisäksi ei ole huolehdittu siitä, että riittävää, oikeaa ja ajantasaista tietoa olisi tarjolla kouluissa ja koulutuksissa. Tämä tulee todistetuksi ohjelmassa monessa eri kohdassa. Esimerkiksi Tuulan ja naapurin keskustelu autossa tukee tätä väitettä. Tuula, joka oli myös terveydenhuollon ammattilainen, ei osannut määritellä mitä Eskolle pitäisi tehdä. Myös naapurin käsitys päihdekuntoutuksesta oli se, että henkilö on muutaman viikon ilman päihteitä. Selkeästi puuttuva sairauskäsite ja sairauden vaatiman hoidon ymmärrys puuttui. Sama puute voidaan todeta yleisönosastojen kirjoituksista, joissa kirjoittajien ymmärrys siitä mistä on kyse, puuttuu selvästi. Sama todetaan myös kun tästä kirjoituksestani raivostutaan.

Riittämättömien resurssien voidaan katsoa aiheuttavan tuhansien ihmisten kuoleman Suomessa vuosittain. Päihdetyönkoulutuksen puutteellisuus tuhoaa ne pienetkin resurssit, joita vielä käytössä on. Hoitohenkilökunnan vapaus uskoa mitä haluaa päihderiippuvuudesta ja sen riittävästä hoidosta on rikos ihmiskuntaa kohtaan.

 

Näin minä lähtisin tätä tilannetta oikeuteen setvimään.